“FOTOGEOGRAFICA 2019” (ediţia a 23-a)

Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti, UNESCO Pro Natura şi Clubul Studenţesc de Artă Fotografică vă invită să participaţi la Salonul Naţional de Fotografie “Fotogeografica 2019” (ediţia a 23-a).

Tematica

Promovarea valorilor naturii, a culturii şi tradiţiilor româneşti.

 

Patrimoniu cultural

Patrimoniu cultural

Elemenete de peisaj material (aşezări, gospodării, construcţii) și elemente de peisaj imaterial (ocupaţii tradiţionale, meşteşuguri, datini, obiceiuri).

Peisaj natural

Peisaj natural

Ansamblu estetic ce se compune strict din elemente și fenomene ale naturii (substrat gelogic, relief, vegetaţie, apa, sol, faună etc), fără intervenții antropice.

Wildlife

Wildlife

Aspecte de viața sălbatică; specii faunistice în habitatul natural (sunt excluse fotografiile cu animale în captivitate).

Calendar

Înscrieri: 1 – 31 martie 2019
Jurizarea lucrărilor: 1 – 15 aprilie 2019
Anunţarea rezultatelor: 14 mai, ora 18:30, Teatrul Național “I.L. Caragiale” București
Evenimente complementare: 14 – 31 mai 2019, proiecţii video, prezentări, activități cu teme din domeniile ştiinţei, culturii sau sportului.

 

Intrare Fotogeografica

Specificaţii:

 • Înscrierea presupune acceptarea prezentului regulament.
 • Pot participa în concurs tineri fotografi cu vârsta până la 35 ani
 • Fotografiile vor fi trimise online, prin intermediul formularului de înscriere.
 • Dimensiunea lucrarilor înscrise trebuie să fie de 20 x 30 cm, şi să aibă o rezoluţie de cel putin 200 dpi.
 • Fiecare participant poate trimite maxim 9 fotografii – maxim 3 pentru fiecare secţiune.
 • Alături de fotografii, în mesaj, se va atasa şi formularul de înscriere completat.
 • Participanţii pot înscrie doar fotografii care nu au participat în cadrul ediţiilor precedente ale Salonului Fotogeografica.
 • Fotografiile expuse vor fi tiparite de organizatori şi nu vor fi trimise participantilor.
 • Organizatorii Fotogeografica nu recomanda înscrierea fotografiilor care au suferit transformari datorită prelucrarii digitale excesive: exagerări ale culorilor, contrastului, schimbări de culoare şi alte manipulari evidente; salonul fotogeografica promoveaza lucrari ale caror valoare provine din calitatea lor intrinsecă, originalitate, creativitate, expresivitate s.a.

Juriul

 • Președinte de onoare: Cristian Lascu
 • Secțiunea patrimoniu cultural: Alex Axon, Alin Popescu, Domnica Macri
 • Secțiunea peisaj natural: Cosmin Ionescu, Dan Dinu, Petrişor Iordan
 • Secțiunea wildlife: Daniel Opaiț, Doru Panaitescu, Silviu Matei

Utilizarea fotografiilor şi copyright

 • Participanţii cedează organizatorilor dreptul de a le reproduce fotografiile în catalogul salonului şi în materiale editate în scopul promovării Fotogeografica; organizatorii garantează menţionarea numelui fotografilor alături de lucrările reproduse. Fotografiile nu vor fi folosite pentru obţinerea de foloase materiale pentru organizatori sau terţi, iar toate drepturile de autor ramân în posesia autorilor.

Premii

 • Se vor acorda câte trei premii pentru fiecare dintre cele trei secţiuni. Acestea constau în programe şi tabere tematice (Romania Student Tour), workshop-uri în arii protejate.

Nerespectarea uneia dintre condiţiile sus menţionate atrage după sine descalificarea concurentului sau a lucrării respective.

Pentru întrebări cu privire la salonul Fotogeografica, trimite un mail la paulbordas@yahoo.com.