120.3. Ciurariu Roberto. Zori de zi în satul Hosman (Hosman, jud. Sibiu)