„Ierusalimul neamului românesc” (Mănăstirea Putna, județul Suceava)