“FOTOGEOGRAFICA 2020” (ediţia a 24-a)

Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti, UNESCO Pro Natura şi Clubul Studenţesc de Artă Fotografică vă invită să participaţi la Salonul Naţional de Fotografie “Fotogeografica 2020” (ediţia a 24-a).

Tematica

Promovarea valorilor naturii, a culturii şi tradiţiilor româneşti.

 

Patrimoniu cultural

Patrimoniu cultural

Elemenete de peisaj material (aşezări, gospodării, construcţii) și elemente de peisaj imaterial (ocupaţii tradiţionale, meşteşuguri, datini, obiceiuri).

Peisaj natural

Peisaj natural

Ansamblu estetic ce se compune strict din elemente și fenomene ale naturii (substrat gelogic, relief, vegetaţie, apa, sol, faună etc), fără intervenții antropice.

Wildlife

Wildlife

Aspecte de viața sălbatică; specii faunistice în habitatul natural (sunt excluse fotografiile cu animale în captivitate).

Calendar

Înscrierile se prelungesc până la data de 10 aprilie 2020
Toate evenimentele și activitățile complementare vor fi comunicate ulterior pe pagina www.fotogeografica.ro și www.ccs.ro.

 

Intrare Fotogeografica

Specificaţii:

 • Înscrierea presupune acceptarea prezentului regulament.
 • Pot participa în concurs tineri fotografi cu vârsta până la 35 ani
 • Fotografiile vor fi trimise online, prin intermediul formularului de înscriere.
 • Fotografiile trebuie să aibă latura mare de minim 3500 px
 • Fiecare participant poate trimite maxim 9 fotografii – maxim 3 pentru fiecare secţiune.
 • Alături de fotografii, în mesaj, se va atasa şi formularul de înscriere completat.
 • Participanţii pot înscrie doar fotografii care nu au participat în cadrul ediţiilor precedente ale Salonului Fotogeografica.
 • Fotografiile expuse vor fi tiparite de organizatori şi nu vor fi trimise participantilor.
 • Organizatorii Fotogeografica nu recomandă înscrierea fotografiilor care au suferit transformari datorită prelucrarii digitale excesive: exagerări ale culorilor, contrastului, schimbări de culoare şi alte manipulari evidente; salonul fotogeografica promovează lucrări ale căror valoare provine din calitatea lor intrinsecă, originalitate, creativitate, expresivitate s.a.

Juriul

 • Președinte de onoare: Cristian Lascu
 • Secțiunea patrimoniu cultural: Alex Axon, Alin Popescu, Domnica Macri
 • Secțiunea peisaj natural: Cosmin Ionescu, Dan Dinu, Petrişor Iordan
 • Secțiunea wildlife: Daniel Opaiț, Doru Panaitescu, Silviu Matei

Utilizarea fotografiilor şi copyright

 • Participanţii cedează organizatorilor dreptul de a le reproduce fotografiile în catalogul salonului şi în materiale editate în scopul promovării Fotogeografica; organizatorii garantează menţionarea numelui fotografilor alături de lucrările reproduse. Fotografiile nu vor fi folosite pentru obţinerea de foloase materiale pentru organizatori sau terţi, iar toate drepturile de autor ramân în posesia autorilor.

Premii

 • Se vor acorda câte trei premii pentru fiecare dintre cele trei secţiuni. Acestea constau în programe şi tabere tematice (Romania Student Tour), workshop-uri în arii protejate.

Nerespectarea uneia dintre condiţiile sus menţionate atrage după sine descalificarea concurentului sau a lucrării respective.

formularul de înscriere va fi disponibil pana pe data de 10 aprilie 2020.

Pentru întrebări cu privire la salonul Fotogeografica, trimite un mail la paulbordas@yahoo.com.