“FOTOGEOGRAFICA 2022” (ediţia a 26-a)

Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti vă invită să participaţi la Salonul Naţional de Fotografie “Fotogeografica 2022” (ediţia a 26-a).

Tematica

Promovarea valorilor naturii, a culturii şi tradiţiilor româneşti.

Patrimoniu cultural

Patrimoniu cultural

Aşezări, gospodării, construcţii, ocupaţii tradiţionale, meşteşuguri, datini și obiceiuri.

Patrimoniul natural

Patrimoniul natural

Peisaj natural (substrat geologic, relief, vegetaţie, apa, sol, faună, fenomene naturale) și wildlife (aspecte de viața sălbatică; specii faunistice în habitatul natural; sunt excluse fotografiile cu animale în captivitate).

 

Toate evenimentele și activitățile complementare vor fi comunicate ulterior pe pagina www.fotogeografica.ro și www.ccs.ro.

Intrare Fotogeografica

Participanți:

 • Categoria: Elevi/Studenți
 • Categoria: Open (fără restricții)

Specificaţii:

 • Inscrierea presupune acceptarea prezentului regulament.
 • Fotografiile vor fi trimise online, prin intermediul adresei de e-mail: inscrieri.fotogeografica2022@gmail.com
 • Fotografiile trebuie să aibă latura mare de minim 3500 px
 • Fiecare participant poate trimite maxim 3 fotografii pentru fiecare secţiune, iar termenul limită este 15 august 2022.
 • Alături de fotografii, în mesaj, se va atasa şi formularul de înscriere completat.
 • Participanţii pot înscrie doar fotografii care nu au participat în cadrul ediţiilor precedente ale Salonului Fotogeografica.
 • Fotografiile expuse vor fi tiparite de organizatori şi nu vor fi trimise participantilor.
 • Organizatorii Fotogeografica nu recomandă înscrierea fotografiilor care au suferit transformari datorită prelucrarii digitale excesive: exagerări ale culorilor, contrastului, schimbări de culoare şi alte manipulari evidente; salonul fotogeografica promovează lucrări ale căror valoare provine din calitatea lor intrinsecă, originalitate, creativitate, expresivitate s.a.

Juriul

 • Alexandra Ion
 • Gabriel Șerban
 • Gheorghe Popa
 • Cosmin Ionescu
 • Cristian Lascu, președinte de onoare

Utilizarea fotografiilor şi copyright

 • Participanţii cedează organizatorilor dreptul de a le reproduce fotografiile în catalogul salonului şi în materiale editate în scopul promovării Fotogeografica; organizatorii garantează menţionarea numelui fotografilor alături de lucrările reproduse. Fotografiile nu vor fi folosite pentru obţinerea de foloase materiale pentru organizatori sau terţi, iar toate drepturile de autor ramân în posesia autorilor.

Premii

 • Se vor acorda câte trei premii pentru fiecare dintre cele două secţiuni, din categoriile anunțate. Acestea constau în programe şi tabere tematice (Romania Student Tour), workshop-uri în arii protejate.

Nerespectarea uneia dintre condiţiile sus menţionate atrage după sine descalificarea concurentului sau a lucrării respective.

Formularul de inscriere se poate obține de la www.fotogeografica.ro

Pentru întrebări cu privire la Salonul National Fotogeografica, trimite un mail la paulbordas@yahoo.com

Organizatorii își rezervă dreptul de a efectua modificări în calendarul Fotogeografica.